Projects

Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam là tập hợp những sinh viên có ước mong cải cách giảng đường, tự do học thuật và xúc tiến hoạt động nhân quyền cho sinh viên Việt Nam. Để đạt được điều đó, Hội thực hiện các project ( chương trình) sau đây:

Danh sách quan chức giáo dục lạm thu học đường – Hội sinh viên nhân quyền điều tra  

Danh sách cá nhân trong Hồ sơ vi phạm nhân quyền ngành giáo dục.

Danh sách và album ảnh người biểu tình Online  Công lý cho người bệnh ở Việt Nam

Cuộc thi sáng tác truyện ngắn “Thời sinh viên của tôi” – Niên học 2017-2018

Bồi dưỡng người viết tin nhân quyền Anh-Pháp-Hoa

Trưng cầu dân ý: Xóa bỏ hay giữ lại ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11?

Bạn có tâm huyết, năng lực, bạn muốn tham gia cùng chúng tôi? Hãy gửi thư về một trong các địa chỉ email sau:

lienlac@hoisinhviennhanquyen.org

covan02@hoisinhviennhanquyen.org

 

Những projects  này đều đã đi vào hoạt động, một cách công khai ( public). Chi tiết về những dự án này mọi người dùng internet đều có thể theo dõi tiến độ . Đối tượng tham gia dự án là mở, ngoài hội viên , Hội mời gọi tất cả sinh viên Việt Nam, các nhà báo, các nhà điều tra tham gia. Tinh thần của các projects này là tự nguyện, phi lợi nhuân, vì một giảng đường Việt Nam trung thực. Trong một số trường hợp, Hội sinh viên nhân quyền có hỗ trợ một ít chi phí cho những người tham gia.

download.jpg

Để giúp đỡ Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam thực hiện những Projects này, quý vị mạnh thường quân có thể ủng hộ tài chính cho Hội qua tài khoản Visa, Master Card, American Express, Discover, hay Paypal tại đây: Click here

 

Advertisements