Hội sinh viên nhân quyền giới thiệu hội viên đại diện Paris- Lê An

Thành viên mới nhất của Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam là bạn Lê An, học ngành kinh tế, năm thứ ba, đại học Sorbonne Paris, nước Pháp.
main-building-paris-sorbonne-university-paris-iv-universit-paris-sorbonne-FE209C.jpg
Đại học Sorbone ở thủ đô Paris, Pháp quốc, nơi sinh viên Lê An đang học năm thứ 3 ngành Kinh tế.

Hội đã cấp mã số và email hệ thống cho Lê An. Sinh viên Lê An sẽ là đại diện của Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam tại nước Pháp trong các buổi gặp mặt giữa đồng bào Việt Nam hải ngoại, hưởng các quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của Hội viên Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam. Đồng thời, anh là người lưu trữ các tài liệu cơ bản của Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam và đại diện cho hội trong một số trường hợp liên quan đến pháp lý.

Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam là một hội thiết kế theo hướng mở và bình đẳng, chào đón tất cả sinh viên người Việt trong và ngoài nước.

Xin chúc mừng Lê An và các hội viên Hội sinh viên nhân quyền Việt Nam.

Advertisements